فروپاشی گروههای تروریستی متحد آمریکا در سوریه

[ad_1]


گروههای تروریستی متحد آمریکا یکی پس از دیگری در حال فروپاشی هستند بدون اینکه واشنگتن واکنشی نشان دهد، حال آنکه این واشگتن بود که تا پیش از این جدیدترین تسلیحات از جمله موشک های ضد تانک « تاو» را در اختیار آنان قرار می داد.

[ad_2]

لینک منبع