آماده‌باش بیمارستانها و اورژانس / پیش‌بینی کاهش تلفات چهارشنبه آخر سال

[ad_1]


یک مسئول اورژانس تهران با اشاره به آماده‌باش بیمارستانها و اورژانس از پیش‌بینی کاهش تلفات چهارشنبه آخرسال خبر داد وگفت:هیچ بیمارستانی حق ندارد مصدومی را نپذیرد و در صورت نیاز می‌توانیم پایگاه‌های سیار خود را در مناطق پُرازدحام و دچارحادثه بیشتر کنیم.

[ad_2]

لینک منبع